INTERIM
MANAGEMENT
& ADVIES

IN DE ZORG

+316 534 00 593

ZORGEN MOET JE
DOEN

NIET MAKEN

Over mij

download

Personalia

Naam: Mieke Fierloos-Blokpoel
Voornamen: Annemarie Heleen
Geboortedatum: 7 Februari 1962
Geboorteplaats: Zierikzee
Burgerlijke staat: Gehuwd
Nationaliteit: Nederlandse
Woonplaats: Terneuzen
Telefoon: +31 (6) 543 00 593

Welkom,

Mijn naam is Mieke Fierloos. Met mijn vele jaren ervaring als interim manager binnen de zorg heb ik mijzelf ontwikkeld tot succesvol manager. Doortastendheid, passie en resultaatgerichtheid zijn slechts enkele kernbegrippen die hoog bij mij in het vaandel staan.

Al vanaf jonge leeftijd had ik grote ambities binnen de zorg. Ik bekleed mijn vak met plezier en haal veel voldoening uit mijn werk.

NEEM CONTACT OP
DOWNLOAD CV

In mijn jarenlange ervaring als manager in de zorg heb ik me ontwikkeld tot solide en betrouwbare partner voor de opdrachtgever en de medewerkers. Door te luisteren naar de cliënt, medewerkers, specialisten en de betrokken disciplines ben ik in staat om mij een beeld te vormen over de opdracht en mensen met elkaar te verbinden.

Opleidingen

Mini MBA Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit – 2016

In de master Zorgmanagement leer je om kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines met praktische vaardigheden te combineren om tot oplossingen te komen voor de vaak complexe vraagstukken waarmee je als zorgmanager te maken krijgt. De zorgbehoefte van de patiënt staat daarin steeds centraal.

Master of Management & Innovation (MMI)

Transfergroep Hogeschool Rotterdam – 2006

Met de Master Management & Innovatie (MMI) leer je met o.a. verandermanagement op strategisch niveau te innoveren binnen het management in zorg en welzijn.

Thesis beoordeeld met 87 punten op een schaal van 100.

Voortgezette Opleiding – management, organisatie & beleid

Transfergroep Hogeschool Rotterdam – 2004

In deze opleiding ontwikkel je de kwaliteiten om met succes een afdeling binnen een zorgbedrijf aan te sturen. Je krijgt een integraal beeld van management, met een focus op de aspecten die uniek zijn voor de zorg en welzijn.

Kaderopleiding in de gezondheidszorg

Haagse Hogeschool – 1991

Leidinggevenden moeten beschikken over vaardigheden om hun collega’s in het team te motiveren en te ondersteunen bij de coördinatie van zorg. Daarnaast moeten zij op een professionele wijze om kunnen gaan met spanningsvelden tussen organisatiebeleid en afdelingsbeleid. De kaderopleiding is bestemd voor leidinggevende verzorgenden, die kennis en vaardigheden willen verwerven in het ‘managen’ van zorg en daarom kiezen voor een verticale loopbaan.

Intensieve Verpleging Brede Basis -opleiding

Stichting School Specialistische Opleidingen in de Intramurale Gezondheidszorg te Groningen – 1987

De IC-verpleegkundige is verantwoordelijk voor het verzorgen van mensen met een bedreigende of aanwezige ernstige stoornis van een of meerdere vitale functies. Hij of zij werkt op de afdeling samen met een Intensivist.

HBO-Verpleegkunde

Zeeuwse Academie voor Chemie & Gezondheidszorg te Goes – 1985

De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO‑V) leidt u op tot het beroep van verpleegkundige. De opleiding is volledig toegespitst op de competenties die verpleegkundigen (nu en in de toekomst) nodig hebben.

VWO

Christelijk Lyceum te Goes – 1981

36

JAAR ERVARING
IN
DE ZORG

14

SUCCESVOLLE
OPDRACHTEN
AFGEROND

13

JAAR ERVARING
ALS
INTERIM MANAGER

6

OPLEIDINGEN
BINNEN
DE ZORG

Ervaring

Careyn - Utrecht

Manager ad interim locatie Snavelenburg (zorg, behandeldienst en facilitair)

Jul. 2021 - medio 2021

Met de medewerkers bouwen aan een solide locatie waarin de client, de deskundigheid van de medewerkers en zorg met passie centraal staan.

Florence - Den Haag

Manager zorg locatie Mariahoeve (JD, PG & GP)

jan. 2021 - Jul. 2021

Fungeren als cement in de muren om met alle gepassioneerde medewerkers en behandelaren een mooi huis Mariahoeve te bouwen.

Florence - Den Haag

Manager zorg ad interim jonge mensen met dementie

feb. 2020 - dec 2020

Locatie Mariahoeve. Crisismanagement: Orde op zaken stellen in al zijn facetten.

Florence - Den Haag

Projectmanager jonge mensen met dementie

nov. 2019 - jan 2020

Locatie Mariahoeve. Project om een analyse en verbeterplan aan te leveren voor de afdeling jonge mensen met dementie. Voor de totale keten van jonge mensen met dementie (dagbehandeling, begeleid wonen en 3 verpleeg afdelingen). Dit ter ondersteuning van de managers zorg afdeling jonge mensen met dementie.

's Heeren Loo - Monster

Manager Zorg ad Interim keten jeugd licht verstandelijk beperkt.

apr. 2019 - okt. 2019

Bij deze opdracht geef ik leiding aan een project waarin we jeugdigen helpen zich te ontwikkelen op weg naar zelfstandig wonen. De Academie van Zelfstandigheid wordt verder uitgebouwd. Het verder benutten van de competenties van de medewerkers om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Topaz Revitel - Leiden

Manager ad Interim Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

mar. 2018 - apr. 2019

Bij deze opdracht ga ik mij ontfermen over het personeelsmanagement. Teambuilding vormgeven en de kwaliteit van de zorg binnen deze instelling verhogen.

's Heeren Loo - Monster

Manager van woonlocatie’s, en dagbestedinglocatie’s

aug. 2017 - mei. 2018

Orde op zaken stellen, wat betreft financieel. Personeelsmanagement en bouwen aan de kwaliteit van de zorg. Succesvol duaal management vorm gegeven met een totaal van 50 FTE.

Amie Ouderenzorg - Aerdenhout

Teamleider locatie de Bodaan

nov. 2016 - jul. 2017

Bij deze opdracht heb ik een analyse van de professionaliteit van de teamleden gemaakt. Vervolgens zijn de teams geprofessionaliseerd, waarbij ik veel op samenwerking heb gestuurd. Het betreft samenwerking binnen het zorgteam, en samenwerking met de behandelaren. Daarnaast is het integraal werken van de bedrijfsvoering geoptimaliseerd.

Klinisch centrum Kristal - Nootdorp

Manager a.i. behandelcentrum

mar. 2016 - nov. 2016

Bij dit behandelcentrum is de bedrijfsvoering gereorganiseerd. Door middel van efficiency te creëren heb ik de bedrijfsprocessen heringericht. Er is aandacht besteed aan het organiseren van vakvolwassenheid van de medewerkers en behandelaren. De samenwerking binnen het behandelcentrum is gecoördineerd.  Tevens heb ik succesvol duaal management vorm gegeven, met een totaal van 75 FTE.

Argos Ouderenzorg - Schiedam

Manager a.i. medische dienst

sep. 2015 - dec. 2015

Bij deze organisatie heb ik de reorganisatie van de medische dienst voorbereid.

Bravis Ziekenhuis - Bergen op Zoom

Zorgmanager geriatrie (klinisch en poliklinisch) en dagbehandeling

mar. 2014 - mar. 2016

Bij dit ziekenhuis is er efficiency gecreëerd d.m.v. het herinrichten van de bedrijfsprocessen. De afdelingsleiding is geprofessionaliseerd, tevens vakvolwassenheid georganiseerd. De instelling is financieel gezond gemaakt, en de samenwerking van de vakgroep geriatrie verbeterd. Succesvol duaal management vorm gegeven met een totaal van 65 FTE.

Stichting Omring - Hoorn

Manager Zorg & Welzijn Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

aug. 2012 - dec. 2013

Bij deze instelling is in januari 2013 de revalidatieafdeling gereorganiseerd naar de nieuwe richtlijnen ZVW. Er is een efficiënte en kostendekkende revalidatie afdeling neergezet. Naast het zorgteam heb ik ook operationeel leiding geven aan de behandelaren, en de samenwerking tussen deze twee partijen verbeterd, met een totaal van 50 FTE. Daarnaast was ik mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het toekomstige revalidatie beleid van de organisatie, breed op drie locaties.

Bernhoven Ziekenhuis - Veghel/Uden

Manager bedrijfsvoering RVE chirurgie, urologie & orthopedie

mar. 2012 - jul. 2012

Bij dit ziekenhuis heb ik overbruggingsmanagement toegepast, en mijzelf bezig gehouden met het implementeren van een nieuwe RVE structuur. Tevens zijn de teamleiders geprofessionaliseerd, wat de effectiviteit van de medewerkers heeft verhoogt. Wederom duaal management vorm gegeven met 3 specialisten, met een totaal van 50 FTE.

Spaarne Ziekenhuis - Hoofddorp

Afdelingshoofd kliniek en polikliniek kindergeneeskunde

okt. 2010 - feb. 2012

Polikliniek:
Voor de polikliniek hebben we structuur aangebracht in de vorm van personeelsmanagement, professionalisering van het team. De effectiviteit is verhoogd, en er is cohesie van de vakgroep specialisten en het team van verpleegkundigen aangebracht.

Kliniek:
Hier is wederom cohesie tussen de vakgroep specialisten en het team van verpleegkundigen aangebracht. De projecten zijn voorgezet en afgerond. Deze activiteiten vonden plaats naast de dagelijkse leiding van de kliniek.

Er is succesvol duaal management met medische manager vormgegeven, met een totaal van 80 FTE.

Bernhoven Ziekenhuis - Veghel/Uden

Manager Zorg sector poliklinieken/ functieafdelingen en sector Vrouw & Kind

apr. 2009 - sep. 2010

Bij dit ziekenhuis heb ik op tactisch niveau beide sectoren aangestuurd met aandacht voor de samenwerking tussen de specialisten en de organisatiestructuur. Er is gewerkt aan efficiëntie en vernieuwing. De afgesproken bezuiniging is doorgevoerd. Succesvol duaal management vormgegeven met 2 specialisten, met een totaal van 340 FTE.

Spaarne Ziekenhuis - Hoofddorp

Leidinggevende van verschillende klinische- en poliklinische afdelingen.

feb. 2008 - mei 2009

Bij dit ziekenhuis heb ik mijzelf beziggehouden met het dagelijks aansturen van de afdeling. Er is gebruikgemaakt van overbruggingsmanagement. Verder is de voorgang van alle projecten bewaakt, en verandermanagement op het gebied van de organisatiestructuur toegepast. Tevens heb ik me bezig gehouden met de implementatie van het automatiseringssysteem, en het coachen van de leidinggevenden.

Variërend van 25 – 60 FTE

feb. 2008 - mei 2009
Spaarne Ziekenhuis
apr. 2009 - sep. 2010
Bernhoven Ziekenhuis
okt. 2010 - feb. 2012
Spaarne Ziekenhuis
mar. 2012 - jul. 2012
Bernhoven Ziekenhuis
aug. 2012 - dec. 2013
Stichting Omring
mar. 2014 - mar. 2016
Bravis Ziekenhuis
sep, 2015 - dec. 2015
Argos Ouderenzorg
mar. 2016 - nov. 2016
Klinisch centrum Kristal
nov. 2016 - jul. 2017
Amie Ouderenzorg
aug. 2017 - mei. 2018
's Heeren Loo
mrt. 2018 - apr. 2019
Topaz Revitel
apr. 2019 - okt. 2019
's Heeren Loo
nov. 2019 - jan 2020
Florence Den Haag
feb. 2020 - dec 2020
Florence Den Haag
jan. 2021 - medio 2021
Florence Den Haag

Mijn Vaardigheden

Competenties

 • null
  Organisatievermogen
 • null
  Regisseren
 • null
  Onderhandelen
 • null
  Analytisch vermogen
 • null
  Resultaatgerichtheid
 • null
  Ondernemingszin
 • null
  Doorzettingsvermogen
 • null
  Cliëntgerichtheid
 • null
  Enthousiasmeren
 • null
  Bruggenbouwer
 • null
  Communicatief vermogen

Projectmanagement

 • Het ontwikkelen, implementeren en borgen van het scholingsprogramma “ Palliatieve Zorg” in de kliniek. (ZorgSaam)
 • M.b.v. sponsoring een familiekamer ingericht. (ZorgSaam)
 • Het opzetten one-stop-shop multidisciplinaire spatader polikliniek, de functie van vaatverpleegkundige ontwikkelen en een vaatdiagnostisch laboratorium opzetten. (ZorgSaam)
 • Het opzetten Multidisciplinaire Vasculaire Polikliniek. (ZorgSaam)
 • Het verbeteren van de tweedelijns diabeteszorg in Zeeuws-Vlaanderen. (ZorgSaam)
 • Onderzoeken en een voorstel doen, wat de mogelijkheden zijn voor een verpleeghuisafdeling. (Algemeen ziekenhuis, 2009)
 • Thema Kwetsbare Ouderen vormgeven voor alle klinische afdelingen. (Algemeen ziekenhuis, 2015/2016)

Referenties

Contact

Interim management & advies in de zorg

Met mijn vele jaren ervaring als interim manager binnen de zorg heb ik mijzelf ontwikkeld tot succesvol manager. Doortastendheid, passie en resultaatgerichtheid zijn slechts enkele kernbegrippen die hoog bij mij in het vaandel staan.

Meer informatie over de beschikbaarheid?
Laat gerust een berichtje achter, of neem contact op.

STUUR BERICHT