Verwerking van uw gegevens

Afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt, verwerken wij de volgende gegevens:
– Basisinformatie zoals naam, geslacht en achternaam.
– Contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;

Waarom verwerken wij deze gegevens:
Om u van dienst te kunnen zijn bij het beantwoorden van een contactaanvraag, offerteaanvraag.

 

Bewaartermijn

Fierloos Zorgmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens – 2 jaar
Personalia – 2 jaar
Adres – 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Fierloos Zorgmanagement verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht om vergeten te worden

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om vergeten te worden (ofwel het ‘recht op vergetelheid’) in dat, als een consument hierom vraagt, Fierloos Zorgmanagement in een beperkt aantal gevallen zijn persoonsgegevens moet verwijderen. Wanneer een consument het recht op gegevens te wissen uit de AVG wil gebruiken, is de webshop verplicht hieraan te voldoen als:

  • De persoonsgegevens van de consument niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
  • De consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;
  • De consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;
  • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

Nadat de consument een verzoek tot verwijdering heeft ingediend zullen wij deze binnen vier weken beoordelen en verwerken. Wil je je beroepen op dit recht, stuur dan graag een e-mail naar mieke@fierlooszorgmanagement.nl en geef hierin aan welke gegevens je wilt verwijderen.

 

Besluitvorm

Fierloos Zorgmanagement neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een mens zelf is en zonder dat daar computerprogramma’s of automatisch systemen tussen zit.